tu smo mi


informacije:

ŠOMOV "Bartok Bela" Ada
24430 Ada

Trg oslobođenja 3/A

Republika Srbija

Telefon: (00) 381 (0)24 852 515

Fax: (00) 381 (0)24 852 515

Email: office@msbartok.edu.rs

Podaci za identifikaciju:

PIB: 101482293

Matični broj: 08018472
Obveznik PDV: Ne
Šifra delatnosti: 8520

RaČuni:

Uprava za trezor Senta: 840-505660-34
Uprava za trezor Senta: 840-4897760-20

 

kontaktirajte nas