rÓlunk

„Nem lehet egészen boldog ember, akinek nem öröm a zene. Erre az örömre azonban tanítani kell az emberiséget, mert magától nem jut el odáig.” (Kodály Zoltán)

Az adai Bartók Béla Zeneiskola megalakulása óta két tagozattal működik, egy Adán és egy Moholon. Iskolánkban megközelítően 200 tanuló kap zenei képzést Adán és Moholon. Hét hangszeren folyik a tanítás: hegedűn, tamburán, gitáron, fuvolán, klarinéton, harmonikán és zongorán, valamint szólóéneket is lehet választani. Van előkészítő és óvodás tagozat is.
A zeneiskola diákjai minden évben részt vesznek különböző versenyeken és fesztiválokon, nem kevés sikerrel. A községben évente több hangverseny gazdagítja, színezi községünk művelődési életét.
Jelenleg 19 szakelőadó irányításával sajátítják el a diákok a hangszeres játékot, ismerik meg a hangjegyek varázsát, tanulják meg "más füllel" hallgatni a zenét. Egyébként az eltelt több mint 50 esztendő alatt 60 tanár dolgozott a zeneiskolában. Ez idő alatt számos hivatásos zenész, zenetanár került ki, és jelenleg is több növendék folytatja tanulmányait zenei középiskolában, zeneakadémián.
Meggyőződésünk, hogy további odaadó munkával, zene iránti szeretettel, a jövőben is értékes, zenét kedvelő és értő ifjakat nevel iskolánk, akik mélyen megértik és elfogadják Babits Mihály sorait: „…mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek szép a lelkében az ének, az hallja mások énekét is szépnek.”

igazgatÓk

 • 1960
 • Az adai Bartók Béla Zeneiskola megalapítója. 1958-ban ő volt az első adai megbízott tagozatvezető, majd az 1960/61-es tanévben az első igazgatója iskolánknak. A fúvos tanszakot különösen a szívén viselte, mivel Adán nagy hagyománya volt a Tűzoltózenekarnak. Foglalkozása szerint tanító. Ada község nagyon sok hálával tartozik Szécsényi Ferenc tanító bácsinak az itteni művészeti élet fellendítése miatt.

 • 1962
 • 1961-68-ig működött Adán, igazgatóként. Ő alapította és vezette községünk első vegyeskórusát, és egyengette a fúvószenekar útját. Ifjúsági harmonika- és vonószenekart alapított, melyek az adai Városi Zenekar magvát képezték. Emellett zongorát is tanított iskolánkban. Az ő igazgatósága alatt nyílt kihelyezett tagozat Moholon.

 • 1968
 • jAz 1962/63-as tanévben érkezett iskolánkba, harmonikatanárként. Kiváló vezetőegyéniség volt, aki mindig messzire tekintett, élete legnagyobb részét az iskolának szentelte, hiszen majdnem 21 évig 1968-tól 1989-ig igazgatóskodott. Szimfonikus zenekart vezetett és harmonikazenekart is alapított. Mindez mellett kiváló harmonikatanár volt. Iskolánk tanáraival együtt nemcsak az oktatási intézmény falain belül folyó zenei nevelői tevékenységgel foglalkozott, hanem szervezte a város zenei életét is. Egyénisége, kisugárzása ma is meghatározza iskolánk életét.

 • 1989
 • 1966. óta dolgozik Adán hegedűtanárként. 1989-től 1998-ig volt igazgatója iskolánknak. Ez idő alatt három sikeres „együttest” alapított: a Revű Zenekart, a Bartók kamaraegyüttest és a Musica Humana vegyeskórust. Mindegyik nagyon szép sikereket ért el mind hazánkban, mind külföldön.

 • 1998
 • 1986. óta tanít zongorát, kezdetben Moholon, az adai Zeneiskola kihelyezett tagozatán. Iskolánk volt diákja. Feladatának tekinti közelebb hozni a zenét városunk polgáraihoz, hogy a komolyzene bekerüljön a mindennapokba. Célja, hogy kedvezőbb munkafeltételek között folyjon a munka, s a zeneiskola megtalálja végre az őt illető helyét, épületét is.

 • 2001
 • Iskolánk igazgatója 2001. és 2010. között.

 • 2010
 • 2010. és 2014. között vezette iskolánkat.

 • 2014
 • Iskolánk volt diákja. Ő a jelenlegi igazgató 2014. óta .